Новини

НОВИНИ

2808, 2019

Проучване

август 28th, 2019|

Здравейте, Настоящото проучване се реализира от „Сдружение за прогресивна и отворена комуникация“ по проект L.I.K.E. (Инвестирането в живота е ключ към заетостта). Насочено е към изследване качеството на Вашия живот, [...]

1502, 2019

Необходимото международно сътрудничество за постигане на целите и резултатите на проекта

февруари 15th, 2019|

СПОК работи от години с представители на целевата групи (трудни младежи, хора с психични проблеми, взаимоотношения работодатели-служители, провеждане на кампании) за въвеждане на иновативни системи и законодателни инициативи. Водещата организация, [...]

912, 2018

Териториалните предизвикателства, които трябва да бъдат преодолени в проекта

декември 9th, 2018|

Безработицата сред младите хора с психични проблеми се превръща в едно от най-големите предизвикателства (според прогнозата на Световната здравна организация - сега всеки 1 на 3, а през 2025 г.- [...]